ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

ατρεῖον ὑπέρ φύσιν, ὁ ναός σου σεμνή, δείκνυται πᾶσι Κόρη· ἐκ γάρ θανάτου προφανοῦς τούς προστρέχοντας πιστούς, σαφῶς ἀνιστᾷ, και πᾶσι τὴν ἄφθονον, ἀναβλύζει γλυκύτητα.