Επικοινωνία

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
85500 ΧΩΡΑ ΠΑΤΜΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2247031256
EMAIL: zoodohospigipatmos@gmail.com