Δωρεές για την Ενίσχυση της Ιεράς Μονής

Για όσους επιθυμούν να βοηθήσουν και να ενισχύσουν το έργο της Μονής μπορούν να καταθέσουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό στον παρακάτω λογαριασμό:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΒΑΝ: GR2801104580000045854004145

 

Donations for the Financial aid of the Holy Monastery
For those who wish to help and strengthen the work of the Monastery they can donate any amount of money into the following account:

National Bank
ΙΒΑΝ: GR2801104580000045854004145